Hitta till RC Arena med bil

Från norr

Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första avfarten mot Elmia, avfart 99, Österängsmotet. Följ skyltarna till Elmia och ta 1’a avfarten till höger i rondellen mot Vättersnäs/ElmiaHall A, B (Huskvarnavägen).
Efter ca 300 m, sväng till vänster in på Mässvägen mot Racketcentrum/RCBowl/ Curlinghallen.

Från söder

Följ E4:an riktning Stockholm. Sväng av vid Österängsmotet, avfart 99, och följ skyltningen till Elmia. Ta 1’a avfarten till höger i rondellen mot Vättersnäs/ElmiaHall A, B (Huskvarnavägen).
Efter ca 300 m, sväng till vänster in på Mässvägen mot Racketcentrum/RCBowl/ Curlinghallen och följ sedan skyltarna.

Från väster

Följ riksväg 40 till Jönköping och forsätt köra på E4:an mot Stockholm. Sväng av vid Österängsmotet, avfart 99, och följ skyltningen till Elmia. Ta 1’a avfarten till höger i rondellen mot Vättersnäs/ElmiaHall A, B (Huskvarnavägen).
Efter ca 300 m, sväng till vänster in på Mässvägen mot Racketcentrum/RCBowl/ Curlinghallen och följ sedan skyltarna.

Från öster

Från väg 31, följ E4:an riktning Stockholm. Sväng av vid Österängsmotet, avfart 99, och följ skyltningen till Elmia. Ta 1’a avfarten till höger i rondellen mot Vättersnäs/ElmiaHall A, B (Huskvarnavägen).
Efter ca 300 m, sväng till vänster in på Mässvägen mot Racketcentrum/RCBowl/ Curlinghallen och följ sedan skyltarna.